Vstupné - PRIPRAVUJEME

PLATENÉ VÝSTAVY / PAID EXHIBITIONS

VSTUPY ZDARMA / FREE ENTRY EXHIBITIONS

PERMANENTKY/ FESTIVAL PASS

Permanentky na všetky výstavy Mesiaca fotografie 2021 si môžete zakúpiť na týchto miestach:

Festival pass for all exhibitions of Month of Photography 2021 can be purchased at these places:

Stredoeurópsky dom fotografie,
Galéria Martina Martinčeka, Prepoštská 4

Dom umenia,
Námestie SNP 12