Kontakt

Festival MESIAC FOTOGRAFIE

www.mesiacfotografie.sk
info@sedf.sk

Stredoeurópsky dom fotografie

Central European House of Photography

Prepoštská 4
811 01 Bratislava

Poštová adresa / Postal Address

FOTOFO
P.O.BOX 290
814 99 Bratislava
Slovakia

tel / fax: +421 2 5441 8214
web: www.sedf.sk