MESIAC FOTOGRAFIEFestival Mesiac fotografie (založený v roku 1991) je najdlhším domácim a medzinárodne známym festivalom a je jediným kurátorsky koncipovaným festivalom fotografie a výtvarného umenia na Slovensku.

Festival každoročne predstavuje 30 individuálnych a/alebo kolektívnych výstav slovenských a zahraničných umelcov. Festival Mesiac fotografie organizuje FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie, mimovládna nezisková organizácia.


31. MESIAC FOTOGRAFIE
2. – 30. NOVEMBER 2021
OTVÁRACÍ TÝŽDEŇ
2. – 6. NOVEMBER 2021

Keď sme vlani napriek všetkým ťažkostiam pripravili jubilejný, aj keď termínovo posunutý a programom skromný 30. ročník Mesiaca fotografie, tak hlavne kvôli tomu, aby naši návštevníci neboli sklamaní, aby sme ich presvedčili, že aj v ťažkých časoch treba pracovať. Dúfame, že dokážeme v „normálnom“ 31. ročníku dobehnúť zameškané.

V bloku prezentácií autorov strednej a východnej Európy veľký priestor ponúka bulharská fotografia Borisa Missirkova a Georgi Bogdanova. S nimi sa spája aj blok filmových projekcií, vrátane európskej premiéry ich nového opusu. V rámci výstavy fotografa a kameramana Karla Slacha (CZ) sme pripravili premietanie série diel, na ktorých spolupracoval s významnými českými a slovenskými režisérmi. České centrum pripravilo výstavu Pocta Karlu Vachkovi (1940–2020), špeciálny projekt tohto výnimočného filmára. A veľká výstava Viva Latina! bude mať špeciálny blok projekcií niekoľkých výnimočných súčasných diel z Latinskej Ameriky.

Stredná a východná Európa, okrem niekoľkých samostatných autorských výstav, bude zastúpená aj rozsiahlou prezentáciou 12-tich poľských fotografiek, kolektívnou výstavou Inštitútu tvorivej fotografie z Opavy. Z individuálnych výstav treba vyzdvihnúť diela Borisa Németha (SK), Michala Škodu (CZ) alebo Maxima Marmura (RU).

Blok latinsko-americkej fotografie obsahuje diela Sebastião Salgada, Marcosa Lópeza a desiatky ďalších mien. Veľkou retrospektívou v Dome umenia sa predstaví po prvýkrát v našom regióne Yolanda Andrade (MEX). V Dome umenia sa uskutoční aj výstava Maxima Ballesterosa (FR).

Z bloku sprievodných akcií sa v tomto roku vyníma rad aktivít spojených s vydávaním kníh, vrátane výberu 100 najlepších fotografických kníh publikovaných v strednej a východnej Európe v rokoch 2000–2020.

Mesiac fotografie je najdlhšie (viac ako 30 rokov) organizovaným, lokálne aj medzinárodne známym a jediným kurátorsky koncipovaným festivalom fotografie a vizuálneho umenia na Slovensku. 31. ročník by mal rovnako ako predchádzajúce byť výnimočný kvalitou prezentovaných diel aj radom noviniek, aj šírkou sprievodných akcií, ktoré by mali do Bratislavy vrátiť po ročnej odmlke stovky obdivovateľov fotografie a vizuálneho umenia. Budeme s napätím očakávať, či sa nám to podarilo dosiahnuť.


Eva Hodek, Václav Macek
www.mesiacfotografie.sk
www.sedf.sk